Leon Podsiadły. Bel Air

Leon Podsiadły. Bel Air

Redakcja: Michał Bieniek

Tłumaczenie: Karol Waniek

wydawca: Fundacja Art Transparent

https://arttransparent.org/wp-content/uploads/2021/04/BELL-AIR_.pdf

ISBN: 978-83-960088-0-0

publikacja w języku polskim i angielskim, 74 strony