SURVIVAL 19. You ain't going nowhere

SURVIVAL 19. You ain't going nowhere

redakcja: Ewa Pluta

tłumaczenie: Karol Waniek

wydawca: Fundacja ART TRANSPARENT

ISBN: 978-83-960088-1-7

publikacja w języku polskim i angielskim, 160 stron

Katolog podsumowujący 19. edycję Przeglądu Sztuki SURVIVAL, która odbyła się na terenie dawnych zakładów PaFaWag we Wrocławiu