Fotografia Magazine

Fotografia Magazine

Redakcja i korekta polska: Agata Ciastoń, Aleksandra Zoń

Tłumaczenie i korekta angielska: Karol Waniek

wydawca: Muzeum Współczesne Wrocław

współwydawca: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

ISBN: 978-83-63350-34-5

publikacja w języku polskim i angielskim, 124 strony