Black Spring

On Wrocław's Independent Music Scene

Tłumaczenie i korekta angielska: Karol Waniek

wydawca: Muzeum Współczesne Wrocław

ISBN: 978-83-63350-31-4

publikacja w języku polskim i angielskim, 176 stron