Wojciech Jarząbek

Wojciech Jarząbek

Publikacja z serii Wrocławscy Mistrzowie Architektury

Redakcja naukowa: Daria Kieżun, Maciej Hawrylak

Tłumaczenie: Karol Waniek

wydawca: Stowarzyszenie Architektów Polskich o/Wrocław

ISBN: 978-83-938364-9-9

publikacja w języku polskim i angielskim, 96 stron