Zbigniew Maćków

Zbigniew Maćków

Publikacja z serii Wrocławscy Mistrzowie Architektury

Redakcja naukowa: Daria Kieżun, Maciej Hawrylak

Tłumaczenie: Monika Tomaszewska, Karol Waniek (wstęp)

wydawca: Stowarzyszenie Architektów Polskich o/Wrocław

ISBN: 978-83-946960-1-6

publikacja w języku polskim i angielskim, 96 stron