Anna i Jerzy Tarnawscy

Anna i Jerzy Tarnawscy

Publikacja z serii Wrocławscy Mistrzowie Architektury

Redakcja naukowa: Daria Kieżun, Maciej Hawrylak

Tłumaczenie: Monika Tomaszewska, Karol Waniek (wstęp)

wydawca: Stowarzyszenie Architektów Polskich o/Wrocław

ISBN: 978-83-938364-1-3

publikacja w języku polskim i angielskim, 106 stron