POLISH INDIVIDUALITIES Krzysztof Gierałtowski

POLISH INDIVIDUALITIES Krzysztof Gierałtowski

Redakcja: Alicja Klimczak-Dobrzaniecka, Aleksandra Zoń

Korekta angielska: Karol Waniek

wydawca: Biuro Festiwalowe Impart 2016

ISBN: 978-83-943948-9-9

publikacja w języku polskim, angielskim i baskijskim, 134 strony

http://polishindividualities.info/