PEOPLE Bogdan Zdrojewski

PEOPLE

redakcja: Andrej P. Bator

tłumaczenie: Karol Waniek

wydawca: Grupa EPL w Parlamencie Europejskim

publikacja w języku polskim i angielskim, 34 strony