Wacław Ropiecki. ARCHIPELAG Podróżującej Galerii WIĘCEJ ŚWIATŁA!

Wacław Ropiecki. ARCHIPELAG Podróżującej Galerii WIĘCEJ ŚWIATŁA!

Redakcja i korekta: Aleksandra Zoń

Tłumaczenie: Karol Waniek

Wydawca: Muzeum Współczesne Wrocław

ISBN: 978-83-63350-14-7

112 stron

Katalog towarzyszący wystawie pt. „Wacław Ropiecki – Archipelag Podróżującej Galerii”, prezentowanej w Muzeum Współczesnym Wrocław. Teksty merytoryczne w języku polskim i angielskim.

http://muzeumwspolczesne.pl/mww/publikacje/waclaw-ropiecki-archipelag-podrozujacej-galerii-wiecej-swiatla/